Indrukwekkende online themadag ‘Hier en nu’

Themadag ‘Hier en nu, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het slachtoffer en de pleger in ons.

Openhartige, ontroerende getuigenissen tijdens een waardige drukbezochte 15de jubileum versie van de Themadag ‘Hier en nu, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling’, georganiseerd door de Academie van Herstel en Ervaringsdeskundigheid en de GGD Haaglanden op vrijdag 19 november 2021. Heeft u het gemist? Lees dan hier de PowerPointPresentatie terug en bekijk de linkjes die in de tekst hieronder zijn toegevoegd.

Het slachtoffer en de pleger in ons
De themabijeenkomst stond in het teken van de dunne scheidslijn tussen het slachtofferschap en plegerschap in ons en was bedoeld om taboes te doorbreken op dit beladen thema. Niet om daders en slachtoffers tegenover elkaar te zetten maar juist naast elkaar. Dat we niet oordelen op de persoon zelf, maar het gedrag. Dat slachtoffers kunnen vertellen wat de impact en onherstelbare schade is van geweld op hun leven. Maar ook dat plegers kunnen vertellen waarom zij iets hebben gedaan. Wat is hieraan voorafgegaan? Wanneer je niets anders kent dan pijn en vanuit onmacht en woede handelt, kun je gemakkelijk aan de andere kant van het spectrum komen. De kracht en inspiratie van deze dag ging niet verloren in een online versie. De enorme opkomst van ruim 300 belangstellenden die actief meededen was fantastisch.

Verdiepende inhoudelijke bijdragen
Moedige tafelgenoten en ervaringsdeskundigen René Haring, Nicole Lebis, Ray Zijlstra en Sylvia Vermeulen, mannen als vrouwen, zowel plegers als slachtoffers, vertelden openhartig hun aangrijpende geschiedenis en de enorme gevolgen op hun leven onder deskundige begeleiding van Hameeda Lakho, directeur van Academie van Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Hoe intergenerationeel geweld doorwerkt, hoe zij van slachtoffer naar pleger geraakten en wat voor impact dit heeft gehad op henzelf en hun naasten. Wilt u een video over René Haring terug kijken? Klik dan op deze link.

Verder verdiepende bijdragen werden verzorgd door Ria Andrews, Dr. Sietske Dijkstra en Prof. dr. Jan CM Willems, afgewisseld met theater fragmenten uit theatershow ‘Stop the Beating’ van Archell Thompson en de 14-jarige Riley. Zij gaven ons een openhartige blik naar binnen en boden openheid op dit beladen thema waar veel taboe op rust.

Ria Andrews, programmanager huiselijk geweld en kindermishandeling GGD Haaglanden, opende de bijeenkomst en stond stil bij het belang van deze dag en het besef wat de impact is van huiselijk geweld op mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen. De cijfers bevestigen de noodzaak om blijvend aandacht en daadkracht te tonen voor dit onderwerp. De inzet van hen die zelf geweld meemaakten en hun ervaringen delen met professionals maakt dat we meer weten en dat het anders moet. Meer nog dan de cijfers. Op deze dag zijn we breder gaan verdiepen in het slachtoffer en de pleger in al zijn vormen. De verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals en de gesprekken die we hebben gevoerd voor iedereen die toehoorder was, middels de chat, heeft ons veel inzichten geboden en heeft eenieder geïnspireerd.

Dr. Sietske Dijkstra, expert relationele veiligheid, promoveerde in 2000 op de relationele impact van geweld uit de kindertijd en richtte haar bureau op in 1998, belicht in haar gesproken column ‘’Konijntjes in en uit de regenton. Een reflectie op het slachtoffer en de pleger in ons’’, dit thema aan de hand van voorbeelden ontleend aan haar ervaring met onderzoek en scholing. Veel slachtofferschap en daderschap blijft verborgen. Het is een taboe en soms ook onbekend en onbenoemd. Het kost moed om vanuit slachtofferschap ook daderschap aan te raken en bewuster verbindingen te leggen. De dunne scheidslijn te onderzoeken. Intergenerationele patronen te benoemen. Het onderzoeken hoe slachtoffer- en daderschap met elkaar verknoopt kunnen zijn, vergt moed. Moed om je te herinneren wat je liever wilt vergeten. Om de angst in de ogen te kijken en erbij stil te staan. Moed om te erkennen en niet weg te moffelen. Moed om in te zien hoe overweldigd je was en wat het kostte om de verwarring over het misbruik of de mishandeling de baas te worden. Wilt u de videoboodschap van Sietske Dijkstra bekijken? Klik dan hier.

Geraakt
De vele reacties, openhartige getuigenissen en openbaringen in de chat gaven aan hoezeer dit thema de ruim 300 deelnemers had geraakt. Slachtoffers die slachtoffers zijn, slachtoffers die plegers zijn en plegers die slachtoffers zijn. Hoe de patronen generaties lang kunnen doorwerken. Het bood herkenning en erkenning en troost aan lotgenoten en kennis en kracht aan professionals en vice versa.

Het is niet zozeer ontkenning van het geweld, maar vooral de onmacht en radeloosheid die onherstelbare schade kan geven.  Door het erkennen van geweld en de schuldvraag niet bij de ander te leggen, geef je de ander de ruimte dat het niet haar of zijn schuld is. Schuld ligt immers nooit bij het slachtoffer, maar diegene die het heeft veroorzaakt. Slachtoffers en plegers vertelden openhartig wat schuld, schaamte en angst met hen heeft gedaan. Hoe je alles kunt verliezen.

Weggeefactie nieuwe boek ‘Hier en Nu’, door Jan CM Willems 
In zijn aangrijpende boek ‘Hier en Nu’ schrijft Jan Willems, voormalig slachtoffer van kindermishandeling, oud-hoogleraar (traumakundige) kinderrechten en dichter over zijn jeugd van kindermishandeling, wreedheid en liefdeloosheid die hij zelf, in een bijna levenslang proces te verwerken had. Het hier en nu betreft vaak de rouw daarover en de inzichten die dat opleverde. In hemzelf en in de geheel niet toegeruste volwassenen die verantwoordelijk waren voor de opvoeding van hem, zijn zus en broers.
Tijdens de bijeenkomst gaven we 200 boeken gratis weg. Jan CM Willems is auteur van onder meer Wie zal de Opvoeders Opvoeden? (1999) en Hier en nu, Senryu’s (2021).
Uitgeverij SWP Book: ISBN: 9789085601548 Auteur: Jan C.M. Willems. www.swpbook.com/2387

De themadag ‘Hier en nu, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling’ werd mede mogelijk gemaakt door:
GGD Haaglanden, Gemeente Den Haag, Fonds Slachtofferhulp, Hameeda Lakho Training, Coaching en Advies.

Save the date: vrijdag 18 november 2022
Thema, tijdstip en locatie wordt nader bekend gemaakt.

Alle actualiteiten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren