Onderzoek naar effecten van kindermishandeling

Onderzoek Gezondheidsraad
De behandeling van volwassen slachtoffers van kindermishandeling is voor verbetering vatbaar. De behandeling die de (geestelijke) gezondheidszorg biedt is vaak versnipperd en niet onderzocht op effectiviteit. De behandelingen waarvan wel bewezen is dat ze werken, worden niet overal ingezet. De schadelijke gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn en levenslang doorwerken. Dat staat in het advies Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling, dat de Gezondheidsraad heeft uitgevoerd in opdracht van VWS. Gezondheidsraad. Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/11. ISBN 978-90-5549-840-6.

Andere relevante onderzoeken in het buitenland

Studie Verenigde Naties
De Verenigde Naties voeren een studie uit om wereldwijd in kaart te brengen op welke wijze kinderen gebukt gaan onder geweld en welke inspanningen er nodig zijn om dat geweld tegen te gaan. Meer informatie

Rapport World Health Organisation
De World Health Organisation (WHO) publiceerde in 2002 het World Report on Violence and Health. Hierin staat dat kindermishandeling een ernstig gezondheidsprobleem is. Wereldwijde investeringen in de bestrijding van dit probleem worden rechtvaardig geacht. Meer informatie

Internationale beweging tegen fysieke bestraffing
In een groeiend aantal landen is wettelijk vastgelegd dat het gebruik van geweld in de opvoeding niet toelaatbaar is. Internationaal wordt samengewerkt om meer en meer landen van het nut van dergelijke wettelijke bepalingen te overtuigen. Dit grensoverschrijdende initiatief heeft onder andere de steun van Unicef en het VN-comité voor de rechten van het kind. Meer informatie

ACE study
De Adverse Childhood Experiences (ACE) study is een groot Amerikaans onderzoek uitgevoerd over de relatie tussen traumatische ervaringen in de kinderjaren en gezondheid en welzijn van volwassenen. De studie is een samenwerkingsverband tussen de centra voor Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta en Kaiser Permanente’s gezondheid beoordeling kliniek in San Diego.
Meer dan 17,000 deelnemers die een lichamelijk onderzoek ondergingen koos ervoor om gedetailleerde informatie te verstrekken over hun kindertijd ervaringen van mishandeling, verwaarlozing en familie disfunctie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren