Themadag

Themadag Trauma en het lichaam na huiselijk geweld en kindermishandeling

Elk jaar organiseren de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden een themabijeenkomst voor lotgenoten van kindermishandeling, professionals en overige belangstellenden. In 2022 was het thema Zie je mij? Over het zien, horen en voelen van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar het gelijknamige boek dat werd gepresenteerd. Lees hier meer over deze bijeenkomst vorig jaar.

In 2023 zal er wederom een themabijeenkomst worden georganiseerd op vrijdag 17 november, als opening van de week tegen kindermishandeling. Het thema is dit jaar: Trauma en het lichaam na huiselijk geweld en kindermishandeling. Net als vorig jaar is het mogelijk om hierbij fysiek in Beeld en Geluid in Den Haag of via een live stream aanwezig te zijn. We zijn nog druk bezig met de inhoud van het programma.

Save the date:
Vrijdag 17 november 2023
Themabijeenkomst Trauma en het lichaam na huiselijk geweld en kindermishandeling
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Plaats: Fysiek als digitaal livestream vanuit Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag
Deelnemers: max. 100 deelnemers fysiek en onbeperkt online
Organisatie: Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Haag en Fonds Slachtofferhulp (ovb).

Concept programma
Sprekers met o.a.
Anne Marsman, psycholoog, initiatiefnemer van het online platform Traumanet.nl, trainer bij Trauma Company en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn impact van ingrijpende jeugdervaringen.
Anne Marsman combineert in haar proefschrift ‘Beyond dis-ease & dis-order’ wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten. Ook benadrukt ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. “Een van mijn belangrijkste conclusies is dat we bij mensen die te maken hebben gehad met psychische verwaarlozing of psychische mishandeling veel meer oog moeten hebben voor hoe iemand omgaat met emoties, hoe iemand emoties reguleert en op de verbinding met het lichaam. We zijn zo gericht op het cognitieve, maar vergeten dat je het daar soms echt niet mee redt. De impact van opgroeien in een onveilige omgeving laat juist ook op lichamelijk niveau sporen na.”

Dr. Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid, promoveerde in 2000 op de relationele impact van geweld uit de kindertijd en richtte haar bureau op in 1998, zie www.sietske-dijkstra.nl en www.ontplooiing.net
We ervaren onze omgeving via ons lichaam en de zintuigen. Cognitie en protocollen hebben in het dagelijks werk vaak de overhand. In deze bijdrage sla je de brug tussen vakkennis en wetenschap, en de (impliciete) kennis in het lijf van hulpverlener en cliënt. Door lichaamsgericht te werken leer je tot de kern van de zaak te komen en effectiever te werken. Lichaam, emotie en cognitie werken samen, net als in het driedelige brein. Er is aandacht voor de impact van trauma en geweld, en tacit knowledge. Want of je nu cliënt, patiënt of professional bent, alert zijn op fysieke signalen is altijd belangrijk. Zeker wanneer je als behandelaar of begeleider vervolgens kunt bespreken wat je op dat subtiele vlak ervaart bij de ander of jezelf.

Datum: vrijdag 17 november 2023
Opgeven kan alvast op deze pagina.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren