Themadag

Elk jaar organiseert de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid een landelijke themadag voor lotgenoten en professionals.

Meld u hier aan

Kindermishandeling kan iemands leven bepalen, zelfs tot ver in de volwassenheid. Tegelijkertijd is het bekend dat contact met lotgenoten een manier kan zijn om los te komen van een traumatisch verleden.
De vorige themadagen werden druk bezocht en hebben veel positieve reacties opgeleverd van lotgenoten. Telkens blijkt dat het enorm helpt om de eigen ervaringen te kunnen bespreken met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals die in hun werk veel te maken krijgen met mensen die in hun jeugd zijn mishandeld.

Ervaringen uitwisselen
Tijdens de themadag zullen enkele aansprekende (ervarings)deskundigen het woord voeren Daarnaast kunt u onder deskundige begeleiding deelnemen aan de discussies over verschillende subthema’s, zoals schuld en schaamte, familie en relaties. Ook onderwerpen als hulpverlening, lotgenotencontact en opvoeding komen aan bod. Er is volop ruimte voor het delen van tips en eigen ervaringen.

Leren omgaan met trauma’s
Wie als kind te maken heeft gehad met kindermishandeling zoals verwaarlozing, lichamelijke of geestelijke mishandeling, of seksueel misbruik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om als volwassene een stabiel leven op te bouwen. Door kennis en ervaring uit te wisselen met anderen die als kind ook zijn mishandeld, leren veel lotgenoten beter omgaan met hun traumatische verleden.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren