Themadag

Elk jaar organiseren de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden een themabijeenkomst voor lotgenoten van kindermishandeling, professionals en overige belangstellenden. In 2023 was er een themabijeenkomst op vrijdag 17 november, als opening van de week tegen kindermishandeling.

De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, GGD Haaglanden en Hameeda Lakho Training Coaching en Advies kijken terug op een zeer impactvolle jaarlijkse themadag ‘Trauma en het lichaam’ in Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid te Den Haag. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Fonds Slachtofferhulp en Hameeda Lakho Training Coaching en Advies.

Overweldigende belangstelling
Met een overweldigende belangstelling van maar liefst ruim 900 deelnemers, onder wie 100 mensen fysiek en 800 mensen online, zijn velen bereikt met een bijzonder waardevol en sterk inhoudelijk programma. Inspirerende tafelgesprekken werden afgewisseld met boeiende, inhoudelijke presentaties en ontroerende omlijsting, onder bezielende begeleiding van dagvoorzitter Hameeda Lakho, directeur Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, in samenwerking met Ria Andrews, programmamanager huiselijk geweld en kindermishandeling GGD Haaglanden.

Trauma en het lichaam
Op deze themadag ‘Trauma en het lichaam’ na huiselijk geweld en kindermishandeling is dieper ingegaan hoe traumatische gebeurtenissen, die je je al dan niet bewust kan herinneren, kunnen leiden tot pijn in je lichaam. Trauma zit niet alleen in het hoofd, maar ook in het lichaam. Mentaal trauma heeft invloed op je fysieke gesteldheid. Mensen met een jeugdtrauma hebben meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes of overgewicht, volgens het onderzoek ACE studie. Stresssystemen kunnen ontregeld raken als je in je jeugd langdurig bent blootgesteld aan verwaarlozing of fysieke, emotionele of seksuele mishandeling. Dat lichamelijke mechanismen over geactiveerd kunnen raken zoals je immuunsysteem, maar ook het stresssysteem dat het stresshormoon cortisol aanmaakt. Dat kan uiteindelijk leiden tot lichamelijke uitputting.

Wat nemen we mee?
In de vele reacties gaven mensen aan zich geliefd, gezien, begrepen, gesteund en getroost te hebben gevoeld. Dat het trauma wat slachtoffers van kindermishandeling meedragen soms niet in woorden is te vangen. Dat de impact van een verloren jeugd van kindermishandeling, wreedheid en liefdeloosheid als een levenslang rouwproces wordt ervaren. Dat juist wat er niet was, als de grootste pijn en als verwonding kan worden ervaren, door het gebrek aan veiligheid, vertrouwen, bescherming, liefde en geborgenheid. Het structureel onderdrukken van stress, het zwijgen en verdringing van emoties als angst, paniek, walging, woede, afschuw en machteloosheid, maakt dat we de verbinding met onszelf, het lichaam, gevoel, anderen en de wereld om ons heen kwijtraken. Het lichaam onthoudt wat je zelf vooral wilt vergeten. Trauma kan zich daardoor sterk nestelen in het lichaam, waardoor het blijft vastzitten en allerlei ziektes kan veroorzaken met desastreuze gevolgen.

Traumasensitief werken in een trauma sensitieve maatschappij is wat hard nodig is, zodat we weer in verbinding staan met elkaar. Kwetsbaar opstellen en op een gezonde, liefdevolle verbinden met onszelf en anderen. We mogen de diepgewortelde overtuiging in twijfel trekken die veel mensen belast; dat we het niet waard zijn om liefde te ontvangen. We mogen grenzen leren aangeven en autonomie ontwikkelen en beter naar onszelf en ons lichaam luisteren. En vooral dat onze stem wordt gehoord en erkend.

De presentaties van verschillende sprekers zijn terug te vinden in dit artikel.
Kon u de themadag (deels) niet live meemaken? Dan kunt u hier de bijeenkomst terug kijken.

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor onze themadag in november 2024!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren