Kindermishandeling

Achtergrond

Definitie kindermishandeling:

‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.

Dat is kindermishandeling volgens de Wet op Jeugdhulpverlening, opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg 2005.
Kindermishandeling kun je onderverdelen in verschillende vormen die ook tegelijk kunnen voorkomen.

De cijfers

  • Jaarlijks zijn ruim 100.000 tot 160.000 Nederlandse kinderen slachtoffer van mishandeling, dat betekent 1 tot 5 kinderen per schoolklas.
  • Jaarlijks sterven in Nederland 60 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling, dat betekent meer dan 1 kind per week.
  • Schade van kindermishandeling kost de Nederlandse overheid jaarlijks 1 miljard euro.
  • Onontdekte gevolgen van misbruik kost de Nederlandse gezondheidszorg 3 miljard euro per jaar.
  • 1 miljoen volwassenen met een geschiedenis van mishandeling en beschadiging.
  • 1/3 van de cliënten in de GGZ zijn als kind mishandeld.

En deze cijfers zijn nog conservatief.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren