Workshops

Wij bieden workshops met impact. De ervaringen uit de praktijk bieden de professionals handvatten en richtlijnen voor implementatie van herstel binnen de organisatie. De workshops worden op maat gemaakt voor uw organisatie waarbij ervaringsdeskundigheid een toegevoegde waarde is. Doelen workshop:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Herstelbenadering en motiveringsprocessen
  • Verdieping en discussiepunten
  • Bespreking thema’s
  • Interactie
  • Motivatie en inspiratie

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen via:
info@herstel-ervaringsdeskundigheid.nl

Workshop ‘Geheim geweld… en nu?’ De langetermijngevolgen van kindermishandeling

Doel
De workshop ‘Geheim geweld… en nu?’ traint hulpverleners, studenten en andere belangstellenden om de langetermijngevolgen van kindermishandeling bespreekbaar te maken en beter te behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van het herstelconcept. Dit concept betreft herstel van de mishandeling, maar ook over het herstel van de (maatschappelijke) rol en de persoon(lijke ambities) van het slachtoffer. Deelnemers leren de effecten ervan te signaleren en te erkennen, en om de complexe gevolgen en verwerkingsfasen van het trauma te doorgronden waarbij handvatten worden aangereikt door ervaringsdeskundigen.

Inhoud
Ter inleiding wordt de film ‘Geheim Geweld en nu’ vertoond. De thema’s die hieruit naar voren komen worden verder onderbouwd en besproken op basis van praktijksituaties. Er is ruimte voor verdieping, het verkrijgen van nieuwe inzichten en voor discussie, gericht op inzichten en het succesvol handelen van de professionals. De nieuwe inzichten en vaardigheden bieden handvatten om het geleerde in de praktijk uit te oefenen.

Bijzonderheden
De duur van de workshop is maximaal 1 dagdeel en wordt op maat gemaakt voor uw organisatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren