Hameeda Lakho genomineerd voor MensenrechtenMens 2019

Hameeda Lakho, directeur van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, was genomineerd voor MensenrechtenMens 2019 door het College van de Rechten van de Mens. De titel MensenrechtenMens wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland. Op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, is de prijs uitgereikt aan Laura Adèr en Eve Aronson van Fairspace.

Dit jaar stond de prijs in het teken van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Iedereen heeft het recht om vrij van geweld en discriminatie te leven. Steeds weer blijkt dat vrouwen buitenproportioneel vaak te maken hebben met geweld. Dat kan gaan om seksueel, lichamelijk of psychisch geweld. Thuis, op straat of online. Door een (ex-)partner, familielid of onbekende. Dit heeft ernstige gevolgen, zowel voor de vrouwen die het treft, als voor de samenleving als geheel. Dat vraagt om een stevige aanpak van het probleem en de oorzaken ervan.

Herkenning en erkenning voor lotgenoten
Hameeda Lakho was genomineerd voor haar inzet voor de slachtoffers van huiselijk geweld met de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, een beweging voor en met lotgenoten. Hameeda wist traumatische ervaringen uit haar jeugd om te zetten in kracht voor de wereldwijde slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met haar werk draagt ze bij aan de bewustwording over huiselijk geweld en de empowerment van vrouwen. Hameeda Lakho: “Ik bied lotgenoten herkenning en erkenning. Het is zo belangrijk dat er open wordt gesproken over wat er is gebeurd, over de onrechtmatigheid daarvan. De maatschappij moet weten wat een lange lijdensweg het kan zijn om te herstellen. Lotgenotencontact helpt vrouwen te verdragen wat hen is overkomen.”

Alle actualiteiten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren