Deelname programma ‘Geweld hoort nergens thuis’

Hameeda Lakho, directeur van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, is geselecteerd voor de spiegelgroep ervaringsdeskundigen van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. De Spiegelgroep bestaat uit totaal 8 geselecteerde ervaringsdeskundigen die in maart 2019 officieel aan het programma zijn verbonden. De leden zijn geselecteerd op basis van een profielschets voor de duur van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ 2018 – 2021 met als doel om collectief, vanuit ervaringskennis een bijdrage te leveren aan de realisatie van de ambities van de landelijke en regionale ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het meerjaren (onderzoeks) programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ in opdracht van Ministerie VWS en JenV en VNG.

Dat doen ze onder andere door gevraagd en ongevraagd het kernteam, de stuurgroep, het programmateam, en/of de onderzoekscommissie te adviseren. Daarnaast benadrukken de ervaringen van de Spiegelgroep de noodzaak tot actie met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en geven hier letterlijk een gezicht aan. Vanuit de ambities en acties van het actieprogramma dragen ze bij aan het versterken en (door) ontwikkelen van de (ervarings)kennis over wat werkt om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

Hun levensverhalen zijn belangrijk om nog meer inkleuring te geven aan de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenleving en hoe te handelen, als je het signaleert in je omgeving of als het je persoonlijk treft.

www.dekennis-illustrator.nl / Linda van Erve

Alle actualiteiten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren