Basiscursus ‘Doorbreek het Zwijgen’

Medio juli

Nu de corona maatregelen langzamerhand versoepelen, kunnen we weer van start met de Basiscursus ‘Doorbreek het Zwijgen’. Wij zijn verheugd dat we weer uitvoering kunnen geven aan de groepen met in inachtneming van de corona basisregels; blijf thuis als je ziek bent (verkouden, koorts etc.), houd 1,5 meter afstand, was je handen, gebruik bij binnenkomst hand gel. Voor diegenen die met het OV reizen, kunnen we geen andere oplossing bedenken, dan het dragen van een mondkapje. Op de locatie zullen we ervoor zorgen dat de tafels 1,5 uit elkaar staan.

Deelnemers die eerder interesse hebben getoond, zijn persoonlijk benaderd. Voor zowel de fysieke als online basiscursus geldt er een minimum van 6 deelnemers en een maximum van totaal 10 deelnemers. (8 deelnemers en twee begeleiders).

De reguliere Basiscursus Doorbreek het Zwijgen (fysieke bijeenkomst) zal bestaan uit 10 wekelijke bijeenkomsten op woensdagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur met als start half juli.

De online basiscursus, bestaat uit 6-wekelijkse bijeenkomsten en zullen plaatsvinden op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur start eind juli.

Veel lotgenoten hebben de afgelopen jaren de Basiscursus gevolgd, waar lotgenoten ervaringen delen en stappen zetten om beter om te kunnen gaan met de traumatische ervaringen uit hun jeugd. Telkens bleek weer hoezeer kindermishandeling nog jaren na het bereiken van de volwassenheid het leven van de slachtoffers beheerst. Telkens ook bleek dat lotgenoten enorme kracht putten uit het volgen van deze basiscursus.

Schrijf u direct in

Alle activiteiten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren